Tel Aviv White City: Ostrůvek Bauhausu v písku a moři

Text a foto: Pavlina Shultz - FROMTELAVIV.COM

V Tel Avivu se totiž nachází největší koncentrace moderní funkcionalistické architektury v tzv. Mezinárodním slohu ovlivněným meziválečnou německou uměleckou školou Bauhaus vedenou osobnostmi jako Walter Gropius či Mies van der Rohe. V roce 1933 nechal Adolf Hitler školu zavřít a umělecký směr zakázal. Nacisté Bauhaus považovali za příliš levicový a židovský. Architekti hledali útočiště a řada z nich našla uplatnění v Tel Avivu, který v té době vypadal jako „písek a moře“.

Tel Aviv byl založen na písečných dunách v roce 1910. Během prvních let byla výstavba inspirována tradiční otomanskou architekturou s prvky evropského eklektismu a secese. Tyto romantizující stavby bývají často označovány jako snové. Zásadní změnu v budování města ale přinesla 30. léta v důsledku tzv. německé přistěhovalecké vlny. Mezi lety 1933–1936 se do tehdejšího Jišuvu přistěhovalo téměř 200 000 německých Židů. Jednalo se o vzdělanou a zámožnou skupinu, která se významně podílela na urbanistické podobě města.

Vzhledem k přílivu obyvatel zažívalo město stavební boom a vznikal nový územní plán. Ten vycházel z jednoduché geometrie a racionálního řešení funkčního prostoru. Cílem byla výstavba cenově přijatelného bydlení na malých pravidelných parcelách za využití dostupných technologií a materiálů. Studenti architektury z výmarské školy tak měli ideální příležitost realizovat funkcionalistické ideály v praxi. Zadavateli byla nejčastěji bytová družstva, stavěly se rezidenční projekty pro střední třídu, ale i administrativní budovy pulsujícího města.

Architekturu bylo třeba přizpůsobit specifickým klimatickým podmínkám a vytvořit dostatek stínu a přírodní ventilace pomocí překladů, slunečních clon, malých oken a balkonů. Najdeme zde i corbusierovské principy moderní architektury jako obytná střecha, pásová okna, domy na sloupech a volné průčelí bez dekorace. Jednoduchá vápenná omítka a bílá barva fasád činžovních domů je důvodem, proč se Tel Avivu říká Bílé město.

Nejznámějšími architekty původem přímo z Bauhausu, kteří se zapsali do podoby Tel Avivu jsou Arieh Sharon, Shmuel Mistechkin či Shlomo Bernenstein. Ze škol v Brusselu a Ghentu přišli Dov Carmi, Benjamin Aneckstein, Genia Averbuch a Ben Ami Shulman. Zeev Rechter a Joseph Noifeld studovali v Itálii. Svoji tvorbou v neposlední řadě přispěl Erich Mendelsohn, který zavedl oblé rohy a kromě betonu využíval rovněž kamene. Jeho nejslavnější stavbou je vila pro prvního prezidenta Chaima Weizmana ve Weizmannově institutu v Rehovot.

Velká část bauhausových domů je dnes v dezolátním stavu a jejich obnova je z řady důvodů problematická. Budovy vznikaly jako levné bydlení, dnes vzhledem k jejich umělecké hodnotě a památkové ochraně náklady na opravu rostou. V posledních deseti letech dochází k systematičtější renovaci a centrum Tel Avivu se stává jedinečnou vizuální encyklopedií moderní architektury. Paralelně dochází k novému stavebnímu boomu, který mění panorama a Bílé město se stává Manhattanem Blízkého východu, a to i co se cen nájmů týče.


Older Post Newer Post