Ochrana osobních údajů

ČESKY:
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Společnost Harddecore s.r.o., provozovatel internetového obchodu harddecore.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Po registraci můžete na svém účtu tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit učiňte tak v nastavení vašeho účtu, případně nám o tom napište na info@harddecore.cz.

ENGLISH:
We are committed to respecting your privacy and the confidentiality of your personal data as stipulated in Act no. 101/2000 Coll.

The company Harddecore s.r.o. who operates the online store harddecore.cz declares that all personal information about customers is strictly confidential and is processed in accordance with Act no. 101 / 2000 Coll . In no case do we transfer information about you to third parties.

After registration you can edit or delete the data on your account. In case you want to cancel your registration completely, you can do so in the settings of your account or write to info@harddecore.cz.